tel: 030 274 5115

Het aanbieden van fysiotherapie tijdens het revalideren na het ondergaan van achtervoet artrodeses.

Het aanbieden van fysiotherapie tijdens het revalideren na het ondergaan van achtervoet artrodeses.

Manon zit momenteel in het laatste jaar van de Master Musculoskeletale Revalidatie op de HAN. Hierin is zij zich aan het specialiseren tot manueel therapeut. Bij een Master hoort het schrijven van een thesis. Voor haar thesis doet zij onderzoek voor de Sint-Maartenskliniek en Sport Medisch Centrum Papendal. In dit bericht en hier op volgende berichten zal zij ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Inhoud

Manon zit momenteel in het laatste jaar van de Master Musculoskeletale Revalidatie op de HAN. Hierin is zij zich aan het specialiseren tot manueel therapeut. Bij een Master hoort het schrijven van een thesis. Voor haar thesis doet zij onderzoek voor de Sint-Maartenskliniek en Sport Medisch Centrum Papendal. In dit bericht en hier op volgende berichten zal zij ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Achtervoet Artrodeses

In de Sint Maartenskliniek worden jaarlijks zo’n 100 achtervoet artrodeses uitgevoerd. Dit is een operatie waarbij (een deel van de) gewrichten in de achtervoet worden vastgezet. Deze operaties worden uitgevoerd bij mensen die veel pijn ervaren in de achtervoet, bijvoorbeeld als gevolg van artrose. Patiënten die deze operaties ondergaan worden hierna een lange periode geïmmobiliseerd met gips en later krijgen ze een Walker (een soort stevige brace).

Revalidatie niet optimaal

De orthopeden zien nu echter dat sommige patiënten niet optimaal revalideren en met veel vragen blijven zitten over wat ze wel en niet mogen qua belasten. Op dit moment krijgen deze patiënten niet standaard fysiotherapie aangeboden in het revalidatietraject. Ze hebben wel de mogelijkheid om zelf naar de fysiotherapeut te gaan maar dit gebeurt zeker niet altijd.

Is het aanbieden van fysiotherapie van meerwaarde tijdens het revalidatietraject na het ondergaan van een achtervoet artrodeses?

In mijn thesis ga ik onderzoeken of het gestandaardiseerd aanbieden van fysiotherapie van meerwaarde kan zijn bij deze patiëntengroep. Hiervoor ga ik een fysiotherapeutisch protocol opstellen en dit protocol bij een aantal patiënten toepassen.

Manon zal hier regelmatig updates geven over het onderzoek