tel: 030 274 5115

Huisregels

Algemeen / Behandelingen

 • De openingstijden kunt u vinden op onze website.
 • De praktijk is telefonisch beschikbaar op 06 25 33 48 78. Wij zijn ook te bereiken op info@fysiomoov.nl
 • Fysio Moov heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Wilt u weten of fysiotherapie wordt vergoed binnen uw verzekering, hoeveel behandelingen u vergoedt krijgt of wanneer een vergoeding stopt? Dan raden we aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Als u niet verzekerd bent of over de aantal verzekerde behandelingen bent kan er een nota in rekening worden gebracht. Fysio Moov kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De vergoedingen die wij ontvangen van de zorgverzekeraars staan per zorgverzekeraar vast. Indien u een nota krijgt omdat u niet of onvoldoende verzekert bent kan het bedrag verschillen t.o.v. het bedrag dat de verkering uitkeert. Onze tarieven staan op de website.
 • Als u een afspraak wilt afzeggen, dient u dit 24 uur van te voren te doen. Zegt u de afspraak binnen 24 uur af? Dan kan de afspraak bij u in rekening worden gebracht.
 • Als u een eerste afspraak heeft, neemt u dan altijd een (bad-)handdoek, ID kaart en/of zorgverkeringspas mee. Bij de eerste afspraak kan de fysiotherapeut zowel een intake als een behandeling bij u of uw zorgverzekeraar in dienen. De therapeut neemt dan ook langer de tijd voor u om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
 • Fysiomoov is direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, er is geen verwijzing nodig vanuit huisarts of specialist
 • De therapeuten van Fysio Moov hebben het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Fysio Moov is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of schade van eigendommen in of buiten het pand.
 • In geval van calamiteiten dient u altijd de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer/politie) op te volgen.
 • In de praktijk mag niet worden gerookt.
 • Als u gebruik maakt van de sportruimtes zijn schone sportschoenen wenselijk.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan
 • Bij verhindering van uw fysiotherapeut i.v.m. ziekte of vakantie kan uw behandeling worden overgenomen door een collega/ waarnemend fysiotherapeut.

Privacy van persoonsgegevens

Uw fysiotherapeut houdt een dossier bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Alle ruimtes zijn afgesloten zodat uw gegevens beschermt zijn.

Reglement:

 • Behalve uw fysiotherapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, collega’s van uw therapeut, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te veranderen.
 • Uw fysiotherapeut stuurt u aan het eind van het behandeltraject een enquête op. Deze enquête is bedoeld om de kwaliteit van de therapie in kaart te brengen. Als u het wenst om geen enquête te ontvangen, kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapie.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen binnen de praktijk werkzame mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 • Uw fysiotherapeut zal proberen voor de behandeling zijn/haar behandelplan uit te leggen. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient u dit onmiddellijk aan te geven.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Lees hier onze privacy verklaring.

Lees meer over onze klachtenregeling