tel: 030 274 5115

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is een vorm van hoofdpijn die niet vaak voorkomt in Nederland. Mede daarom is er nog veel onduidelijk over deze vorm van hoofdpijn. De naam ‘clusterhoofdpijn’ duidt op het gegeven dat deze hoofdpijn voorkomt in clusters; gedurende een bepaalde tijd (dagen, weken of maanden) is er sprake van meerdere aanvallen van hoofdpijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat gedurende 2 weken de hoofdpijn om de paar uur op komt zetten, even aanhoudt en vervolgens weer verdwijnt. De duur van dergelijke aanvallen verschilt per persoon en ligt tussen de 15 en180 minuten. Ook de duur van een dergelijk ‘cluster’ verschilt sterk per persoon, variërend van dagen tot meerdere maanden.

Kenmerken van clusterhoofdpijn

De hoofdpijn tijdens zo’n aanval wordt gekenmerkt door zijn hoge intensiteit en wordt bestempeld als zeer ernstig. Naast hoofdpijn kunnen de volgende symptomen ook aanwezig zijn: rode ogen, tranen, gezwollen ooglid, zweten in het gelaat, miosis (vernauwing van de pupil), ptosis (hangend ooglid) en rusteloosheid.

De rol van de fysiotherapeut bij Clusterhoofdpijn

Hoewel er nog weinig bekend is over de behandeling van clusterhoofdpijn en de behandeling momenteel veelal bestaat uit medicatie en inhalatie van zuurstof, kan de fysiotherapeut een helpende hand bieden in het leren omgaan met de klachten. Samen met de fysiotherapeut wordt er gezocht naar een goede balans tussen inspanning en ontspannen. Tevens kan de fysiotherapeut mogelijke spanning of bewegingsbeperkingen in het nek- en schoudergebied opsporen en behandelen. Dit kan ondersteunend werken en ervoor zorgen dat de hoofdpijnaanvallen draagzamer worden. 

Bekend met deze hoofdpijn? Wij kunnen samen met u proberen de klachten te minderen. Maak eens een afspraak!