tel: 030 274 5115

Thuiswerken: Wat te doen bij nekpijn?

Thuiswerken: Wat te doen bij nekpijn?

Door het vele thuiswerken klagen mensen steeds meer over nekpijn. Waar komt het vandaan en wat kun je er tegen doen? Fysio Moov zoekt het voor je uit.
Inhoud

Deze periode wordt iedereen gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken om Corona onder controle te krijgen. Daardoor zien wij in de praktijk veel meer klachten aan de nek- en schouderregio. Wat is het en wat kunt u ertegen doen? Pijn in de nek is een veel voorkomende aandoening; 30-50% van de volwassenen heeft minimaal één dag per jaar last van nekpijn. Ongeveer 20% van alle bezoeken in de eerste lijn zijn vanwege nekpijn en 5-8,5% van de bezoeken mist minimaal één werkdag per jaar als gevolg van die pijn (Manning 2012).

Waar komt nekpijn vandaan?

Nekpijn kan worden veroorzaakt door trauma of is werkgerelateerd. Oudere leeftijd, genetische aanleg, slechte psychische gezondheid en roken geven een grotere kans op nekpijn. Ook komt het vaker voor bij vrouwen dan bij mannen (factsheet NVMT).

“Oudere leeftijd, genetische aanleg, slechte psychische gezondheid en roken geven een grotere kans op nekpijn. Ook komt het vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.”

Welke soorten nekpijn zijn er?

Nekpijn kan worden ingedeeld in drie “soorten”:

Onderzoek naar nekpijn

Er is veel onderzoek gedaan naar nekpijn. Daarbij is ook veel onderzoek verricht naar wat manuele therapie kan betekenen. Hieronder vindt u een aantal conclusies uit verschillende artikelen.

Manipulaties en mobilisatie

Voor degenen die niet weten wat een manipulatie of mobilisatie is volgt hier een korte uitleg. Bij de opleiding manuele therapie wordt veel nadruk gelegd op het optimaal bewegen van een gewricht. Dit kan door middel van manipulaties, ook wel kraken genoemd. Het doel is om een gewricht beter te laten bewegen. Als een gewricht minder goed kan bewegen kunnen manipulaties of mobilisaties worden toegepast.

  • Manipulatie of mobilisatie en oefeningen zullen op lange termijn in vergelijking met geen behandeling een grotere verbetering geven bij chronische nekpijn, subacute / chronische nekpijn met cervicogene hoofdpijn en chronische nekpijn met of zonder radiculaire bevindingen.
  • Manuele therapie en oefeningen zorgen op korte termijn voor pijnvermindering in vergelijking met oefeningen alleen. Op lange termijn is echter geen verschil aangetoond van pijn in de nek voor de chronische en gemengde duur met of zonder cervicogene hoofdpijn.
  • De combinatie van manueel therapie en oefeningen zorgt voor een verbetering van de pijn, functie, Qol (Quality of live) en patiënt tevredenheid in vergelijking met manipulatie alleen bij chronische nekpijn.
  • Manipulatie, mobilisatie en oefeningen zijn beter ten opzichte van traditionele zorg voor het verminderen van pijn op de korte termijn bij acute WAD, maar op lange termijn is er geen verschil voor chronische of gemengde duur van nekpijn.

(Miller 2010)

Lees meer over het verschil tussen manuele therapie en fysiotherapie.

Manipulaties voor acute en chronische nekklachten:

  • Nekmanipulaties en -mobilisaties hebben een vergelijkbaar effect op pijndemping, functionele verbetering en patiënttevredenheid.
  • Cervicale manipulaties geven een korte termijn, maar geen lange termijn pijnreductie.
  • Thoracale manipulaties zonder of in combinatie met fysiotherapie kunnen nekpijn en -functie verbeteren.
  • Mobilisaties bij nekklachten (Niet gespecificeerd op acuut of chronisch)
  • Cervicale mobilisaties zijn gelijkwaardig aan manipulaties voor pijn en functie.

(Gross 2020)

Aspecifieke nekpijn:

  • Het combineren van verschillende vormen van manuele therapie met oefeningen is beter dan alleen manuele therapie of alleen trainen (Hidalgo, 2017).

Conclusie

We kunnen stellen dat nekpijn vaak voorkomt. Soms is  niet goed te herleiden waar de klachten vandaan komen maar gelukkig is het beloop gunstig bij acute klachten. Bij chronische nekpijn is het natuurlijk verloop ongunstig. Een combinatie van manuele therapie in combinatie met oefentherapie (fysiotherapie) is het advies bij nekklachten

NEKKLACHTEN?

Heeft u nekklachten en weet u er geen raad mee?

Neem eens contact met ons op. Wij zijn gespecialiseerd in nekklachten en hebben manueel therapeuten die u daarbij kunnen helpen. Zoals u gelezen hebt is dit altijd in combinatie met oefeningen van de fysiotherapeut om u zo optimaal mogelijk te helpen.