tel: 030 274 5115

Korfbalblessures

Op deze pagina staat informatie over een deel van de korfbalblessures die opgelopen kunnen worden. Daarnaast lees je informatie over het voorkomen van deze blessures en de behandelmethode. Vragen? Neem dan contact op en we helpen je graag. Nederland kent ongeveer 100.000 korfballers. In 2019 bezochten zo’n 1600 personen in
Nederland de spoedeisende hulp met een korfbalblessure (Letsel Informatie Systeem 2019, Veiligheid NL).

Tijdens het korfballen worden veel explosieve bewegingen van het lichaam gevraagd waarbij ook veel spring- en draaibewegingen in het beweegpatroon voorkomen. Hierdoor lopen korfballers een hoger risico om geblesseerd te raken dan de gemiddelde sporter. De meest voorkomende blessure in het korfbal zijn enkelblessures door een verzwikking (34%). Daarnaast komen ook blessures aan de knie (20%) vaak voor (Diederiks et al. Injuries in Indoor Korfball).

Korfbalblessures: De 4 meest blessuregevoelige spelsituaties bij korfbal zijn (www.sportzorg.nl):

  1. Sprongduel: Balansverstoringen in de lucht kunnen aanleiding geven tot een verkeerde landing, met als gevolg acute distories van de knie of enkel (door je enkel gaan). Het leidt ook regelmatig tot overbelastingsklachten van de benen, wat het geval is bij achillespeesklachten of scheenbeenirritaties.
  2. 1-tegen-1 duel: Door de vele korte (draai)bewegingen worden veel eisen gesteld aan de kniebanden (bijv. De voorste kruisband) en enkelbanden, wat het risico op letsels van deze banden vergroot.
  3. Contactblessures: door contact met tegenstanders, bal of korfbalpaal. Denk hierbij bijv. aan een kneuzing of breuk van een vinger. Deze herstellen meestal traag maar leiden zelden tot langdurig sportverzuim.
  4. Overgang veld-zaal-veld: In de overgangsmaanden november/december en maart/april doen zich vaak aanpassingsproblemen voor door verandering van de
    ondergrond van het speelveld. Dit uit zich vooral in hiel- en peesblessures, zoals achillespees- en patellapeesklachten (vooral van veld naar zaal). Op het veld komen
    door het ongelijke oppervlak vaker inversietrauma’s (‘door je enkel gaan’) voor.

De bewegingen die je maakt tijdens het korfballen stellen hoge eisen aan de beweeglijkheid en stabiliteit van je gewrichten. Het is daarom belangrijk om goed getraind te zijn. Zo kunnen spierversterkende, stabiliteits-, core stability- en rekoefeningen helpen in het voorkomen van blessures. Wil je hier meer informatie over hebben? Neem dan contact met ons op.

Hoe worden korfbalblessures behandeld?

Wanneer je blessures goed behandelt herstel je altijd beter dan wanneer je dit niet doet. Fysiotherapie is hierbij cruciaal, ook om een recidief van de klachten te voorkomen. Bij Fysio Moov beschikken we over geavanceerde apparatuur en specialistische kennis waardoor we jou snel van je korfbalblessure af kunnen helpen.